Take a fresh look at your lifestyle.

SİVİL TOPLUM UYGULAMA AĞI DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz ilk olağan üstü genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için  27/03/2021 günü saat  13:00’da,  ‘’Merkez Mahallesi, Hasat Sokak No:52/1, Şişli-İstanbul’’ adresinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının  27/03/2021 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun  03/04/2021  tarihli ve 2021/3 sayılı kararıyla karar verilmiştir.


Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,
  1. Genel Kurul Divan Başkanı , Başkan Yardımcısı ve Katip seçimi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imza yetkisi verilmesi,
  2. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
  3. Tüzük Değişikliği
  4. Üye aidatlarının belirlenmesi
  5. Adres değişikliği kararının alınması
  6. Dilek, temenniler ve kapanış.

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulumuzca dernek tüzüğüne göre tespit edilen genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelere yazılı olarak imza karşılığında bildirilmek üzere iş bu toplantı duyurusu düzenlenmiş olup, toplantıya katılma hakkı bulunan dernek üyeleri tebliğ listesinde belirtilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri;
Adı ve Soyadı
Aysun Filizay
Delal Filizay
Cihat Beşik
Sevil Gökçe Beşik
Meryem Filizay

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X