Take a fresh look at your lifestyle.

Dernek ve Vakıf Arasındaki Fark Nedir?

Dernek ve vakıf farkını açıklamadan önce dernek ve vakfın tanımını yapmak daha sağlıklı olacaktır.

Dernek nedir: Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. (Dernekler Kanunu Md.2a)

Vakıf Nedir: Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. Tanımdan anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur; özgülenecek bir malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.

Dernek ve Vakıf Arasındaki Fark Nedir?

Dernek en az yedi kişi ile kurulan bir kişi topluluğu iken vakıf tek kişi ile kurulabilen mal toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Vakıf, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla (vasiyetle) kurulabilir. Vasiyet ile dernek kurulması mümkün değildir. Vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurulması gerekirken dernek kuruluşunda ise mülki idare amirliğine başvuru yapılması beklenir.

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 17/04/2008 tarihli ve E.:2005/14, K.:2008/92 sayılı Kararı ile, Vakıflarda üyelik olmaz maddesi iptal edilmiştir.)

Dernek Kuruluş İşlemleri için tıklayın

Vakıf Kuruluş İşlemleri için tıklayın

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X