Take a fresh look at your lifestyle.

Dernek Temsilciliği Açılış İşlemleri ve Şube İle Arasındaki Farklar

Şube İle Temsilcilik arasındaki farklar

Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler ise genel kurul kararıyla açılabilirler.

ŞubeTemsilcilik
1- Dernekler Yönetmeliği 7. maddesinde genel anlamda şube kuruluşu düzenlenmiştir . 1- Dernekler Kanunu 24. maddesinde ise temsilcilik konusunda düzenlemeler mevcuttur.
2- Genel Kurul kararı ile açılır. 2- Yönetim Kurulu kararı ile açılır.
3- Dernek tüzüğünün şubeli tüzük olarak onaylatılmış olması gerekir. 3- Şubesiz dernek tüzüğü ile kurulabilir.
4-Bünyesinde organları bulunan alt birimdir. 4- Bünyesinde organları bulunmayan alt birimdir.
5- Genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur. 5- genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunmaz. Temsilci atanır.
6- Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar. 6- Temsilcilik yönetim kurulu kararı ile kapatılabilir. Temsilciliğin kapatılması halinde dernek yönetim kurulunca alınan kararın, temsilci tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilmesi yeterli olacaktır.

Dernekler Kanunu 24. maddesinde ise temsilcilik konusunda düzenlemeler mevcuttur. Bu maddeye göre;  dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Dernek temsilciliğinin hukuki yapısı nedir? Nasıl Açılır?  

  • Temsilcilik, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi ifade eder.
  • Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar.
  • Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından temsilciliğin açıldığı yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik yönetim kurulu kararı ile kapatılabilir. Temsilciliğin kapatılması halinde dernek yönetim kurulunca alınan kararın, temsilci tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilmesi yeterli olacaktır.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X