Take a fresh look at your lifestyle.

Dernek nasıl kurulur? Dernek kuruluş işlemleri

Dernek kuruluşu amaç konu ve muhteviyatı itibariyle şartlara bağlanmış teknik bilgi gerektiren bir konu olduğundan dernek açılış işlemlerinin iyi araştırılmış olması önem arz ediyor. Genel itibariyle içeriğimizde Dernek nasıl kurulur, kimler hangi aşamalardan geçerek dernek kurabilir, dernek tüzüğü nasıl olmalıdır, dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir gibi soruların detaylarını vereceğiz. Ancak son aşamada kuruluş süreci için profesyonel destek almanızı tavsiye ediyoruz.

SIRADERNEK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELERADEDİ
1Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Kuruluş Bildirimi Formu
(Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de örneği bulunan),
1 adet
2Dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış Dernek Tüzüğü,2 adet
3Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,1 adet
4Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,1 adet
5Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,1 adet
6Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,1 adet
7Dernek merkezinin (ikametgah) tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname),1 adet
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler birer arttırılarak verilir.
 • Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, Ayrıca, çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.
 • Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
 • Mülki idare amirliği tarafından dernek kuruluş bildirimi, gün ve saat belirtilmek suretiyle dernekler birimine havale edilir ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair (Dernekler Yönetmeliği Ek-1 de örneği bulunan) Alındı Belgesi verilir.

Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü İçeriği Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur: 

 • Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
 • Derneğin gelir kaynakları.
 • Derneğin iç denetim şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.
 • Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.
 • Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler eklenebilir.
Örnek dernek tüzüğünden yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlar.
Örnek Dernek Tüzüğü (Şubeli) 
Örnek Dernek Tüzüğü (Şubesiz) 

DERNEKLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernekler bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek vergi kimlik numarası almak zorunda olup merkez ve şubelerin aynı vergi kimlik numarasını kullanmaları gerekmektedir. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelge aşağıdaki gibidir:

“ ayrıca derneğin merkez ve şubelerinde aynı vergi kimlik numarasını kullanması gerekmekte olup, derneğin merkez ve şubelerinde iktisadi işletme oluşturacak ve vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyetinin bulunması halinde ise her bir iktisadi işletme için ayrı ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmesi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin de ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.”

Dernek Adresi Hk

Dernek Adresinin Tapuda Mesken veya işyeri olarak kayıtlı olmasına bağlı olarak atılacak adımlar için tıklayın

SİVİL TOPLUM UYGULAMA AĞI
8 Yorum
 1. Aysun

  vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler. Dernek için sanal ofis kullanmanın bir sakıncası var mı?

  1. siviltoplum

   Merhaba, dernek kuruluşunda sanal ofis adresi kullanılamamaktadır. Aynı adreste daha önce kurulmuş dernek olması, mevcut bir ofis olmaması kuruluş sürecinde sorunlara neden oluyor.

 2. Tuğrul

  Tum bu sürecin toplam maliyeti nedir?

  1. siviltoplum

   Merhaba, dernek kuruluş işlemleri için bir ödeme yapmanız gerekmez. Dernek kuruluşu sonrasında ise kiraladığınız yer için stopaj, imza beyannamesi, muhasebe gibi masraflarınız oluşacaktır.

 3. Özcan

  çalıştığımız yeri ofis olarak gösterebiliyor muyuz?

  1. siviltoplum

   Bağımsız bir adres olması gerekir.

 4. Harun

  Kullanılmayan ev dernek adresi olarak girilebilir mi en azından belli ay gecici adres olarak?

  1. siviltoplum

   Sadece derneğe tahsis edilerek kullanılabilir.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X