Take a fresh look at your lifestyle.

Bir derneğin, meskenlerin olduğu bir apartmanda bulunması sorun yaratır mı?

Bir derneğin, meskenlerin olduğu bir apartmanda bulunması sorun yaratır mı? Derneğin apartmanda mesken olarak kayıtlı bir dairede olması ile tapuda iş yeri olarak kayıtlı bir yerde bulunması arasında bir fark var mıdır? Hangi koşulda kat malikleri dernek aleyhine tahliye davası açabilir? Binada başka iş yerlerinin bulunması durumu değiştirir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/1. maddesinde, tapuya iş yeri veya mesken olarak kayıtlı olma ayrımı yapılmaksızın apartmanlarda açılamayacak iş yerleri tek tek sayılmıştır. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/2. maddesinde ise, kat malikleri kurulunun oy birliği ile açılabilecek iş yerleri belirtilmektedir.

Madde 24/1- Ana gayrimenkulun, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu

Derneğin bulunduğu yer tapuda iş yeri olarak kayıtlıysa, dernek merkezi 24/1. maddenin kapsamı içine girmez. Yasa koyucu, açılması yasak olan iş yerlerini sınırlayıcı olarak saymıştır. Bir dernek merkezinin hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuvarı gibi müesseseler kapsamında olmadığı açıktır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/2. maddesinde, kütükte mesken olarak kayıtlı yerlerde kat malikleri kurulunun oy birliği ile açılabilecek iş yerleri sayılmaktadır.

Madde 24/2- Ana gayrimenkulun, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği kararla açılabilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu

Dernek merkezinin bulunduğu daire tapuda mesken olarak kayıtlı ise, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/2. maddesi hükümlerini tartışmak gerekir. Bu madde ile bazı iş yerlerinin açılmasının yasaklanmasındaki amaç, bina içinde oturanların can güvenliği açısından tehlike yaratan müesseselerin meskenler arasında bulunmasına engel olmaktır.

Kanunun 24/2. maddesinde, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri için kat maliklerinin tümünün onayı aranmaktadır. Derneğin toplantı yeri ise, başta sayılan yerlerin emsali niteliğinde eğlence ve toplantı yeri kapsamında değildir. Ancak, dernek merkezinde yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütüldüğü bir lokal var ise, o zaman lokal açısından 24/2. maddenin uygulanması söz konusu olabilir. Bu durumda, kat maliklerinin onayını almak gerekecektir.

Yargıtay içtihatlarına göre bürolar, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesinin 2. fıkrası kapsamına girmez. Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm, büro olarak kullanılabilir ve kiraya verilebilir. Dernek merkezi bir büro niteliğinde çalışıyorsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/2. maddesi kapsamında sayılmayacaktır.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 17.1.1974 gün ve E.973/18489 K.191 sayılı kararında ise, meskenin büro olarak Kültür ve Sanat Vakfı’na kiraya verilebileceğine karar vermiştir. Bu kararın dernekler açısından da emsal oluşturacağı kanısındayız.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, her olayda hâkim, mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümde yapılan faaliyeti iyi niyetli ve hakkaniyete uygun bir biçimde inceleyerek karar verecektir.

Aynı binada başka iş yerleri var ise, yani kat malikleri tarafından diğer iş yerlerine onay verilmişse, dernek aleyhine açılan bir tahliye davasında davalı dernek, davacı tarafın kötü niyetli olduğunu ileri sürebilecektir.

Sonuç olarak, dernek merkeziniz tapuya iş yeri olarak kayıtlı ise, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/1. maddesi kapsamına girmemektedir. Derneğinizin bulunduğu daire tapuya mesken olarak kayıtlı ise, durumu özel koşullara göre yukarıdaki bilgiler ışığında değerlendirmek gerekir. Aleyhinizde bir tahliye davası açılması hâlinde, yukarıda belirttiğimiz savları ileri sürebilirsiniz.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X