Take a fresh look at your lifestyle.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

BM İnsan Hakları Komiserliği (United Nations Hight Commissioner for Human Right), 25 Haziran 1993 tarihli Viyana Deklarasyonu ve eylemler programı kararlarının ardından, Genel Kurul’un 20 Aralık 1993 tarih ve 48/181 sayılı kararı ile kuruldu. 1997’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Merkezi ile İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu birleştirildi ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği oluşturuldu. Merkezi Cenevrededir.

  1. Görev ve Yetki

Komiserliğin üstlendiği görev, uluslararası camianın, BM Örgütü aracılığı ile ifade ettiği insan haklarının, dilek ve tanımlamalardan somut edimlere dönüştürerek insan haklarına saygıyı evrensel düzeyde gerçekleştirmektir. Bu görev Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın birçok maddesine dayanır. Antlaşmanın 55. maddesi Örgüt’ün amacını ortaya koyar. “”Uluslararası hak eşitliği ve kendi kaderini belirleme ilkesi esasına dayanan barış ve dostluk ilişkilerini sağlamak için gerekli istikrar ve refah koşullarını” yaratmak ve ayırım yapılmaksızın herkes için evrensel insan haklarına ve temel özgürlükleri hayata geçirmek.

2. Yapı

BM Genel Sekreter yardımcısı düzeyindeki Yüksek Komiser tarafından yönetilen Büro, birçok servise bölünmüştür. Bir Yüksek Komiser yardımcısı, bir görevli grubu ve idare servisi başkana eşlik eder. New York’taki küçük bir büro Birleşmiş Milletler merkezindeki Yüksek Komiserliğin temsilciliğini yürütür. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği şu servislerden oluşur. Araştırma ve hukuk servisi, destek, faaliyet ve program servisi, Komiserliğin 1998-99 yılı bütçesi 46.5 milyon dolardı.

3. Faaliyetler

  • BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği özellikle, Birleşmiş Milletler’in gerçekleştirdiği etkinliklerde eşgüdüm sağlayarak ve politikaları harekete geçirerek, insan hakları bağlamında uluslararası işbirliğini geliştirir.

Bunun için;

-uluslararası sözleşme ve metinlerin evrensel ölçekte onaylanmasını ve uygulanmasını geliştirir ve yeni normların yaratılmasını destekler.

-özellikle alansal etkinlik ve faaliyetler düzenleyerek insan haklarının ulusal yapılarını geliştirir. Alansal bağlamda operasyon ve faaliyetler düzenler; hükümetlerin isteği üzerine insan hakları konusunda danışmanlık ve teknik hizmetler de bulunur, gönüllülerin çalışmalarını optimize eder.

1999 Eylül’ünde alansal operasyonlar (teknik işbirliği ve denetim), Abhazya’da (Gürcistan), Burindi’de Kamboçya’da, Kolombiya’da Gaza’da (Filistin), eski Yugoslavya’da ve Zaire’de başlatılmıştır.

-İnsan hakları olayları saptama ve anket mekanizmalarına, İnsan Hakları Komisyonu’nun ya da sözleşmelerle kurulmuş çeşitli BM komitelerinin özel raportörleri ve çalışma grupları gibi destek sağlar.

-uluslararası insan hakları organlarını ve sözleşmelerle kurulmuş organları destekler. İnsan Hakları Komisyonu’nun, ayrımcılığın önlenmesi ve azınlıkların korunmasıyla ilgili alt-komisyonun ve insan haklarıyla ilgili komitelerin toplantılarını planlar, hazırlar ve yönetir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bireyler, örgütler ve devletlerce, aşağıda belirtilensözleşmelerdeki ihtiyari ya da zorunlu prosedürlere göre ya da “1503” sayılı prosedüre göre kurulmuş organlara iletilen şikayetleri inceler.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği acil durumlarda Birleşmiş Milletler’le bağıntılı organlarla işbirliği yapar. İnsancıl İşler Eşgüdüm Bürosu (OCEA) tarafından yönetilen Ajanslararası Sürekli Komite’ye (IASC) katılır. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, insan haklarını ya da savaş sonrası ilişkileri dikkate alan Birleşmiş Milletler ile yaklaşımlarını geliştirmek amacıyla İnsancıl İşler Eşgüdüm Bürosu ile birlikte çalışır.

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X