Take a fresh look at your lifestyle.

Türkiye Kalkınma Vakfı Mardin’de ekip arkadaşları arıyor

Türkiye Kalkınma Vakfı, Mardin’de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülecek olan “Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Projesi” kapsamında ekip arkadaşları arıyor. 

1- Psiko-Sosyal Destek (PSS) Uzmanı

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Mardin’de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülecek olan “Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Projesi” kapsamında, Mardin’de Türkiye Kalkınma Vakfı Proje ofisinde çalışmak üzere “PSS Uzmanı” istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

-Üniversitelerin Psikoloji, Sosyal Hizmet Uzmanı veya Psikolojik Danışma ve -Rehberlik bölümlerinden mezun olmak,
-Hassas gruplarla çalışma deneyimi olan,
-İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen,
-MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve internet programlarını bilen,
-Özellikle çocuk hakları, çocuk koruma gibi alanlarda çalışmış, bilgi ve deneyim sahibi,
-Psiko-Sosyal destek alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
-Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın,
-Seyahat engeli olmayan ve tercihen binek araç kullanma becerisi olan adaylar aranmaktadır.
-Tercihen Arapça konuşma becerisine sahip olmak

İş Tanımı:

-Mardin ve ilçelerinde yürütülecek psiko-sosyal destek programlarının planlanması, uygulamaların koordinasyonu ve ilerlemelerin raporlanmasını yapmak,
-Mardin’de kurulacak iki PSS sınıfına başvuran hassas durumdaki çocuklara (refakatsiz, ihmal ve istismar mağduru ve kronik hastalığı bulunan çocuklar vb) ve yetişkinlere ilişkin dosyaların takibine teknik destek verilmesi, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak danışmanlık yapmak ve psikososyal faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesine destek olmak,
-Söz konusu merkezlerde psiko-sosyal destek faaliyetlerinde görev alan personele teknik destek, eğitim ve süpervizörlük hizmetlerinde bulunmak, bu personele rehberlik etmek,
-Gerektiğinde yapılandırılmış psiko-sosyal destek modülleri geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bunlarla ilgili eğitim vermek,
-Psiko-Sosyal destek faaliyetlerine katılan çocukların ve yetişkinlerin vaka raporlarını hazırlamak ve bireysel danışmanlık vermek, bu raporların hazırlanmasına katkı vermek,
-Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
-Çocukların ve yetişkinlerin durumunu gözlemleyerek mevcut araçlarla risk durumlarını tespit etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
-Faaliyetleri düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
-Çocuk temelli haklara ve hizmetlere erişim konusunda merkeze ulaşan çocuklara uygun danışmanlığı vermek,
-Merkez içinde ya da gerektiğinde merkez dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek,
-Çalışılan İl’deki koordinasyon toplantılarına düzenli katılım sağlamak,
-Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasını sağlamak,
-Program Koordinatörünün ve saha koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Özgeçmiş

• Diploma

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri kanıtlayan belge)

İlgilenen adayların bu belgelerle 30 Ocak 2020 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen adrese veya e-mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Mail ile başvuracakların hangi pozisyon için başvurduklarını yazmaları önemle rica olunur.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No: 14 Çankaya/Ankara

e-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

2- PSS Kolaylaştırıcısı

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Mardin’de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülecek olan “Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Projesi” kapsamında “PSS Kolaylaştırıcıları” istihdam edilecektir. Proje kapsamında bu pozisyon için iki (2) kişi istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

-Üniversitelerin Psikoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişim bölümlerinden mezun olmak,
-Hassas gruplarla çalışma deneyim sahibi olmak,
-Tercihen Arapça bilmek,
-Özellikle çocuk hakları, çocuk koruma gibi alanlarda çalışmış, bilgi ve deneyim sahibi olmak,
-Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın,
-MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) bilmek,
-İlgili alanda en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
-Seyahat engeli olmayan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

-Merkezlere başvuran hassas durumdaki çocuklara ve yetişkinlere (refakatiz, ihmal ve istismar mağduru ve kronik hastalığı bulunan çocuklar vb.) ilişkin dosyaların takibinin yapılması, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetleri yürütmek veya yürütülmesine destek olmak,
– Psikososyal Destek Programı kapsamında kullanılan modülleri PSS Uzmanı ile hazırlamak ve uygulamak,
– Çocuk temelli haklara ve hizmetlere erişim konusunda merkeze ulaşan çocuklara uygun danışmanlığa yöneltmek,
– Vaka yönetimi prensibi ile çocuklar başta olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerini sağlamaya çalışmaktan sorumlu olmak,
– Çocukların durumunu gözlemleyerek mevcut araçlarla risk durumlarını tespit etmek ve gerekli yönlendirmeleri PSS uzmanına yapmak,
– Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel toplumla ve ebeveyn katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
– Çocuklara yönelik psiko-sosyal aktiviteler gerçekleştirmek,
– Merkezlere gelemeyen ya da erişemeyen çocukların (özellikle hassas durumda olan) tespitini yapmak ve ev ziyaretlerini düzenlemek,
– Merkez içinde ya da gerektiğinde merkez dışında düzenlenecek kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak ve destek vermek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Özgeçmiş

• Diploma

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri kanıtlayan belge)

İlgilenen adayların bu belgelerle 31 Ocak 2020 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen adrese veya e-mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Mail ile başvuracakların hangi pozisyon için başvurduklarını yazmaları önemle rica olunur.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No: 14 Çankaya/Ankara

e-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

3- Saha Koordinatörü

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Mardin’de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülecek olan “Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Projesi” kapsamında “Saha Koordinatörü” istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

-Üniversitelerin Sosyal Bilimler veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak,
– Gençlik, kadın, çocuk, mülteci gruplarla çalışma deneyimine gönüllü/profesyonel sahip ya da hassas gruplarla çalışmaya istekli olmak,
– İyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip olmak,
– Belirtilen alanlarda en az 3 yıllık profesyonel deneyim sahibi olmak,
– MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve internet programlarını bilmek,
– İletişim yeteneği yüksek, problem çözme yeteneğine sahip ve kriz yönetebilen,
– İletişim yeteneği yüksek, akıcı ve etkin konuşabilen,
– Seyahat engeli olmayan ve tercihen binek araç kullanma becerisi olan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

-Proje kapsamında il düzeyinde gerekli koordinasyonu yapmak,
– İzleme ve ilerleme raporlarını hazırlamak,
– Proje kapsamında yapılacak eğitim, toplantı, koordinasyon toplantılarının organize etmek,
– Düzenlenecek organizasyonlarında iş bölümünün, katılımcı listelerinin, aktivitelerin hazırlanması, raporların oluşturulması ve tüm çıktıların arşivlenmesini yapmak,
– Uyum etkinlikleri ile ilgili diğer STK’lar, belediyeler, kamu kurumları, okullar, üniversiteler vb. kurumlarla işbirliği çalışmalarını yapmak,
– Proje tarafları ile iletişim ve koordinasyon içinde çalışmak,
– Program Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Özgeçmiş

• Diploma

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri kanıtlayan belge)

İlgilenen adayların bu belgelerle 31 Ocak 2020 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen adrese veya e-mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Mail ile başvuracakların hangi pozisyon için başvurduklarını yazmaları önemle rica olunur.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No: 14 Çankaya/Ankara

e-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

4- Proje Asistanı

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Mardin’de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülecek olan “Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Projesi” kapsamında “Proje Asistanı” istihdam edilecektir. Proje kapsamında bu pozisyon için iki (2) kişi istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

-Üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak,
– Gençlik, kadın, çocuk, geçici koruma kapsamındaki gruplarla çalışma deneyimine gönüllü/profesyonel sahip ya da hassas gruplarla çalışmaya istekli olmak,
– Sosyal Uyum konusunda eğitim almış olmak,
– Tercihen İngilizce dilbilgisine sahip olmak,
– En az 2 yıllık mültecilerle çalışma deneyimine sahip olmak,
– MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) ve internet programlarını bilen,
– İletişim yeteneği yüksek, problem çözme yeteneğine sahip ve kriz yönetebilen,
– Seyahat engeli olmayan ve tercihen binek araç kullanma becerisi olan adaylar aranmaktadır.

İş Tanımı:

– Türkiye Kalkınma Vakfı’nın proje ekibi ile koordinasyon içinde çalışmak,
– İl genelinde yürütülecek faaliyetlerin planlanması, uygulamaların koordinasyonu ve izlenmesinde saha koordinatörüne destek olmak,
– Sosyal uyum faaliyetlerinin planlanmasına yönelik çocuk ve gençlik grupları ile danışma toplantıları gerçekleştirmek ve ihtiyaç analizleri yapmak,
– Proje tarafından desteklenecek sosyal uyum faaliyetlerinin yürütülmesinde gençlik gruplarına ve sivil toplum kuruluşlarına teknik destek ve rehberlik hizmeti vermek,
– Proje kapsamında yapılacak eğitim, toplantı, koordinasyon toplantılarının organize etmesi,
– Düzenlenecek organizasyonlarında iş bölümünün, katılımcı listelerinin, aktivitelerin hazırlanması, raporların oluşturulması ve tüm çıktıların arşivlenmesini yapmak,
– Uyum etkinlikleri ile ilgili diğer STK’lar, belediyeler, kamu kurumları, okullar, üniversiteler vb. kurumlarla işbirliği çalışmalarını yapmak,
– Program Koordinatörünün ve saha koordinatörünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Özgeçmiş

• Diploma

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri kanıtlayan belge)

İlgilenen adayların bu belgelerle 30 Ocak 2020 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen adrese veya e-mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Mail ile başvuracakların hangi pozisyon için başvurduklarını yazmaları önemle rica olunur.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No: 14 Çankaya/Ankara

e-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

5- Psikolog/Sosyal Hizmet Uzmanı

Türkiye Kalkınma Vakfı tarafından Mardin’de Suriyeli mültecilere yönelik yürütülecek olan “Sosyal Uyum ve Psiko-Sosyal Destek Projesi” kapsamında Psikolog/Sosyal Hizmet Uzmanı istihdam edilecektir. Program kapsamında iki (2) kişi istihdam edilecektir. İşin süresi 30 aydır.

Adaylarda aranan nitelikler ve iş tanımı aşağıda sunulmaktadır:

Aranan Nitelikler:

-Üniversitelerin Psikoloji veya Sosyal Hizmet Uzmanı bölümlerinden mezun olmak,
– Hassas gruplarla çalışma deneyimine sahibi olmak,
– İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek,
– MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) kullanan,
– Özellikle çocuk hakları, çocuk koruma gibi alanlarda çalışmış, bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın,
– İlgili alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
– Arapça anlama ve konuşma becerisine sahip olmak,
– Seyahat engeli olmayan ve binek araç ehliyeti olup araç kullanma deneyimi olan adaylar aranmaktadır.
İş Tanımı:

-Merkezlere başvuran hassas durumdaki çocuk ve yetişkinlere (refakatsiz, ihmal ve istismar mağduru ve kronik hastalığı bulunan çocuklar vb.) ilişkin dosyaların takibinin yapılması, bu kişilere yönelik yerel ve uluslararası kaynakları kullanarak koruma faaliyetli çalışmalarını koordine etmek,
– Çocuk temelli haklara ve hizmetlere erişim konusunda merkeze ulaşan çocuk ve yetişkinlere uygun danışmanlığın verilmesini sağlamak üzere sahada yapılan çalışmaları koordine etmek,
– Psiko-sosyal destek uygulamaları sırasında tespit edilen profesyonel yardım ihtiyacı olan çocukların ve yetişkinlerin ilgili kurumlara sevk sürecini takip edilmesini sağlamak,
– Vaka yönetimi prensibi ile çocuklar başta olmak üzere yararlanıcıların hak ve hizmetlere erişimlerine yönelik yapılan çalışmaları koordine etmek ve diğer sosyal hizmet uzmanlarına teknik destek ve süpervizörlük vermek,
– Çocukların ve yetişkinlerin durumunu gözlemleyerek mevcut araçlarla risk durumlarını tespit etmek ve gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmaları koordine etmek,
– Sahada çocuklara ve yetişkinlere sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturulmasını sağlamak,
– Hane ziyaretleri yoluyla tespit edilen çocuk ve yetişkinlerin vaka yönetimi yöntemiyle takip ve yönlendirmelerini yapmak,
– Yapılacak kapasite geliştirme eğitimlerine katılım sağlamak, ihtiyaç durumunda eğitim planlaması yapmak, düzenlenecek koordinasyon toplantılarına katılım sağlamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

• Özgeçmiş

• Diploma

• Daha önce çalışmış olduğu yerlerden alınmış referans mektupları (çalışmış olduğu işleri kanıtlayan belge)

İlgilenen adayların bu belgelerle 31 Ocak 2020 Saat 16.00’a kadar aşağıda verilen adrese veya e-mail adresine başvuruda bulunmaları beklenmektedir. Mail ile başvuracakların hangi pozisyon için başvurduklarını yazmaları önemle rica olunur.

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çukurambar Mah., Malcolm X Cad. Bayındır Apt. No: 14 Çankaya/Ankara

e-mail: tkv@tkv-dft.org.tr

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sitemizi geliştirmek için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız. Nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat Daha Fazla Pilgi

X